Markarbeten/avlopp

Skall du anlägga ett nytt avlopp?

Vi anlägger produkter från Conclean.

Läs mer om Concleans minireningsverk och enskilt avlopp.

Vi har flockmedel typ Pax21 på hyllan. Kontakta oss för öppettider och mer information.

Vi är också utrustade att göra era markarbeten. Vi kan hjälpa er med:

  • Dikning
  • Dränering runt hus
  • Schaktning
  • Infiltrationsanläggning och markbädd.

I Arkiv